72. Sesja Rady Miasta - 27.12.2023

Rada Miasta Radzyń Podlaski
Czas publikacji: 28 grudnia 2023
Długość nagrania: 01:33:22
Liczba odtworzeń: 243
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Sprawy organizacyjne:
a)stwierdzenie quorum.
b)ustalenie porządku obrad.
c)przyjęcie Protokołów z: LXX/2023 z Sesji Rady Miasta z dnia 28 listopada 2023 r.; LXXI/2023 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 11 grudnia 2023 r.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza i wykonywania uchwał Rady Miasta.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
5.Podjęcie uchwał:
a)Druk Nr 384/LXXII/2023 - w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
b)Druk Nr 385/LXXII/2023 - w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
c)Druk Nr 387/LXXII/2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
d)Druk Nr 388/LXXII/2023 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
e)Druk Nr 391/LXXII/2023 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Radzyńskiemu.
f)Druk Nr 392/LXXII/2023 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Popwiatowi Radzyńskiemu.
6.Budżet miasta na rok 2024:
a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem Burmistrza,
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miasta,
d)przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii (wniosków) komisji,
e)dyskusja,
f)głosowanie opinii (wniosków) komisji nie przyjętych przez Burmistrza,
g)głosowanie autopoprawek Burmistrza, które nie były ujęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024,
h)Druk Nr 389/LXXII/2023 - głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej,
i)Druk Nr 390/LXXII/2023 - głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2024.
7.Przyjęcie planu Pracy Rady Miasta na rok 2024.
8.Wolne wnioski i informacje.
13:349.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad