71. Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta - 11.12.2023

Rada Miasta Radzyń Podlaski
Czas publikacji: 11 grudnia 2023
Długość nagrania: 00:04:35
Liczba odtworzeń: 435
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Sprawy organizacyjne:
a)stwierdzenie quorum.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)Druk Nr 380/LXXI/2023 - w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Radzyńskiemu.
b)Druk Nr 381/LXXI/2023 - w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Radzyńskiemu.
c)Druk Nr 382/LXXI/2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
d)Druk Nr 383/LXXI/2023 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
09:094.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad