LXVIII Sesja Rady Powiatu Krotoszynskiego z dnia 24 listopada 2023

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 27 listopada 2023
Długość nagrania: 00:37:28
Liczba odtworzeń: 173
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:011.Otwarcie sesji.
13:042.Ustalenie porządku obrad.
13:053.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
13:064.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
13:075.Interpelacje i zapytania radnych.
13:076.Wnioski i oświadczenia radnych.
13:207.Organizacja oświaty powiatowej w roku szkolnym 2023/2024.
13:358.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:22a)zmiany uchwały nr LVIII/368/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych samorządom gmin: Gminie Zduny, Gminie Koźmin Wielkopolski;
13:23b)powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych Gminie Koźmin Wielkopolski i Miastu Sulmierzyce;
13:25c)wyboru firmy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2023 i 2024 rok;
13:32d)zmiany uchwały nr LIV/339/22 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok;
13:35e)zmiany uchwały nr LIV/338/22 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2023-2026.
13:359.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
13:3710.Wolne głosy.
13:3711.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad