LXV Sesja Rady Miasta Puławy w dniu 22.11.2023r. (bez napisów)

Rada Miasta Puławy
Czas publikacji: 22 listopada 2023
Długość nagrania: 01:11:27
Liczba odtworzeń: 501
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:071.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
17:152.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023.
17:153.3. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad