Sesja Rady w dniu 15 listopada 2023

Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim
Czas publikacji: 15 listopada 2023
Długość nagrania: 01:44:09
Liczba odtworzeń: 1809
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.
4. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2023-2035.
5. Uchwała w sprawie emisji obligacji Miasta Lidzbark Warmiński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
6. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad