Sesja Rady w dniu 13 listopada 2023

Rada Miasta Siedlce
Czas publikacji: 13 listopada 2023
Długość nagrania: 00:40:42
Liczba odtworzeń: 213
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
14:05-wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego województwa mazowieckiego
14:273.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2023-2040.
14:43a)Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Audytu krajobrazowego województwa mazowieckiego
14:434.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad