69. Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta - 26.10.2023

Rada Miasta Radzyń Podlaski
Czas publikacji: 27 października 2023
Długość nagrania: 00:15:39
Liczba odtworzeń: 454
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Sprawy organizacyjne:
a)stwierdzenie quorum.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)Druk Nr 367/LXIX/2023 - wyboru ławnika na kadencję 2024-2027.
b)Druk Nr 368/LXIX/2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
c)Druk Nr 369/LXIX/2023 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad