XLIX Sesja Rady (nadzwyczajna) w dniu 19 października 2023

Rada Gminy Obrowo
Czas publikacji: 20 października 2023
Długość nagrania: 00:41:00
Liczba odtworzeń: 509
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:021.Otwarcie XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
09:022.Stwierdzenie quorum.
09:043.Ustalenie porządku obrad.
09:074.Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
09:075.Wybór sekretarza obrad.
09:206.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok.
09:237.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2023-2037
09:418.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na organizację pasażerskich połączeń kolejowych.
09:419.Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Gminy w Obrowie.
pokaż cały porządek obrad