Nadzwyczajna Sesja Rady w dniu 21 września 2023

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
Czas publikacji: 19 października 2023
Długość nagrania: 00:38:00
Liczba odtworzeń: 446
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwał 623/VIII/53/2023, 624/VIII/53/2023, 625/VIII/53/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Leśnej, stanowiących działki ewidencyjne nr 54, 55, 56 z obrębu 03-16.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad
6.wniosek: o wykreślenie z uzasadnienia projektu uchwały słów " czyli tereny parkowo rekreacyjne dla uzdrowiska i miasta Konstancin-Jeziorna"
pokaż cały porządek obrad