LIII Sesja Rady Miasta Ustroń 13.10.2023

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 16 października 2023
Długość nagrania: 01:55:41
Liczba odtworzeń: 445
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:022.Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad LII sesji Rady Miasta.
15:023.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
15:024.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2024 roku.
15:025.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2024 roku.
15:066.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2023 - Srebrnej Cieszynianki.
15:217.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023.
15:228.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
15:239.Podjęcie uchwały w sprawie petycji grupy Mieszkańców ulicy Dworcowej.
15:2410.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2024 roku.
15:2511.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2024 roku.
15:2712.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na gruncie gminnym (właściciel nieruchomości).
15:2713.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na gruncie gminnym (użytkowanie wieczyste).
15:4714.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na kadencję 2024-2027.
16:1515.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie na kadencję 2024-2027.
16:5416.Sprawy bieżące Miasta.
16:5417.Sprawy bieżące Rady Miasta.
16:5418.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad