68. Sesja Rady Miasta - 28.09.2023

Rada Miasta Radzyń Podlaski
Czas publikacji: 2 października 2023
Długość nagrania: 02:47:21
Liczba odtworzeń: 700
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Sprawy organizacyjne;
a)stwierdzenie quorum;
b)ustalenie porządku obrad;
c)przyjęcie Protokołu z LXVII Sesji Rady Miasta z dnia 28 sierpnia 2023 r.
3.Wyróżnienia dla uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych.
4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i wykonywania uchwał Rady Miasta.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
6.Ocena realizacji zadań w zakresie inwestycji w I półroczu.
7.Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)Druk Nr 360/LXVIII/2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
b)Druk Nr 361/LXVIII/2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
c)Druk Nr 362/LXVIII/2023 -w sprawie nadania nazwy ulicy.
d)Druk Nr 363/LXVIII/2023 - w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Miasta Radzyń Podlaski.
e)Druk Nr 364/LXVIII/2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat, opłaty dodatkowe za parkowanie i sposobu ich pobierania.
f)Druk Nr 365/LXVIII/2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
g)Druk Nr 366/LXVIII/2023 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9.Wolne wnioski i informacje.
19:0210.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad