Sesja Rady w dniu poniedziałek, 31 grudnia 2018

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 866 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 01:09:55
Liczba odtworzeń: 2013
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie IV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.
2)w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
3)w sprawie zminy wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota
5.Zakończenie obrad IV Sesji VIII Kadencji.
pokaż cały porządek obrad