Sesja Rady CXV w dniu 31 sierpnia 2023

Rada Miejska w Bogatyni
Czas publikacji: 18 września 2023
Długość nagrania: 04:31:44
Liczba odtworzeń: 388
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
1.zmian budżetu gminy na 2023 rok /projekt nr 779.2023/
2.wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 780.2023/
3.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy /projekt nr 754.2023/
4.przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022” /projekt nr 755.2023/
5.wyrażenia zgody na przedłużenie najmu garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 756.2023/
6.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy najmu garażu /projekt nr 757.2023/
7.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy najmu garażu /projekt nr 758.2023/
8.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy najmu garażu /projekt nr 759.2023/
9.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy najmu garażu /projekt nr 767.2023/
10.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy dzierżawy gruntu /projekt nr 768.2023/
11.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy najmu garażu /projekt nr 769.2023/
12.wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy dzierżawy gruntu /projekt nr 770.2023/
13.wyrażenia zgody na przedłużenie najmu garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 771.2023/
14.zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Bogatyni nr XXIV/149/19 z dnia października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia /projekt nr 772.2023/
15.projekt uchwały nr 782.2023 w sprawie zmiany uchwały Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania
16.zmiany uchwały Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 773.2023/
17.zmiany uchwały Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 774.2023/
18.powołania stałej Komisji ds. Budżetu, Spraw Obywatelskich i Rozwoju, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 775.2023/
19.uchylenia uchwały Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 776.2023/
20.zmiany uchwały CXIV/716/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Bogatynia współfinansowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków /projekt nr 777.2023/
21.powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania sp. z o. o. z siedzibą w Bogatyni zadań własnych Gminy /projekt nr 778.2023/
6.Sprawy różne, wolne wnioski.
7.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad