Gmina Różan - LIX sesja Rady Miejskiej w Różanie (18.09.2023 r.)

Rada Miejska w Różanie
Czas publikacji: 18 września 2023
Długość nagrania: 01:18:42
Liczba odtworzeń: 476
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:151.Otwarcie sesji.
09:152.Stwierdzenie prawomocności obrad.
09:173.Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku.
09:184.Przyjęcie protokołów z LVII i LVIII Sesji Rady Miejskiej.
09:245.Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
09:286.Informacja o przygotowaniu Szkoły Podstawowej im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Różanie do nowego roku szkolnego 2023/2024.
09:297.Informacja o przygotowaniu Przedszkola Samorządowego w Różanie do nowego roku szkolnego 2023/2024.
09:348.Informacja na temat zajęć pozalekcyjnych organizowanych na hali sportowej.
09:359.Sprawozdanie z wypoczynku letniego.
09:5510.Podjęcie uchwał:
09:37a)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Prycanowo i Podborze,
09:41b)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Różan - część III,
09:42c)sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2023-2026,
09:55d)sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
10:3211.Sprawy różne.
10:3312.Zakończenie obrad LIX Sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad