LXX Sesja Rady w dniu 18 września 2023

Rada Miejska w Wyrzysku
Czas publikacji: 18 września 2023
Długość nagrania: 01:36:46
Liczba odtworzeń: 168
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

08:041.Otwarcie sesji.
08:052.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawach:
08:091)przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Auguścin na lata 2022-2026;
08:112)zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Szubin o uznanie za ochronne lasy położone na terenie Gminy Wyrzysk i będące w zarządzie Nadleśnictwa Szubin;
09:213)zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 r.;
09:394)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2023-2034.
09:394.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad