LXXXV Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Sierpca 18 września 2023

Rada Miejska Sierpca
Czas publikacji: 18 września 2023
Długość nagrania: 00:15:52
Liczba odtworzeń: 422
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2.Przyjęcie dziennego porządku obrad.
3.Uchwała RM ws. zmiany uchwały nr 680/LXXXIII/2023 z dnia 13.07.2023 r. o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
4.Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.
5.Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2023 - 2029.
6.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad