XLVII Sesja Rady (nadzwyczajna) w dniu 12 września 2023

Rada Gminy Obrowo
Czas publikacji: 12 września 2023
Długość nagrania: 00:14:21
Liczba odtworzeń: 609
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:031.Otwarcie XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
09:052.Stwierdzenie quorum.
09:063.Ustalenie porządku obrad.
09:064.Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
09:075.Wybór sekretarza obrad.
09:136.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok.
09:147.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2023-2037
09:158.Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Gminy w Obrowie.
pokaż cały porządek obrad