LXXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 29 sierpnia 2023 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 31 sierpnia 2023
Długość nagrania: 00:15:11
Liczba odtworzeń: 532
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:331.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:382.Przyjęcie porządku obrad.
15:423.Rozpatrzenie projektów uchwał:
15:411)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
15:422)uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
3)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
4)uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
15:434.Sprawy bieżące.
15:435.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad