Sesja Rady w dniu 30 sierpnia 2023

Rada Miasta Siedlce
Czas publikacji: 30 sierpnia 2023
Długość nagrania: 08:27:03
Liczba odtworzeń: 186
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
-wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Informacja w sprawie opracowanej „Koncepcji zagospodarowania Zalewu Muchawka w Siedlcach”.
a)Informacja w sprawie opracowanej „Koncepcji zagospodarowania Zalewu Muchawka w Siedlcach”.
15:113.Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w mieście.
15:274.Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w mieście.
15:295.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
6.Informacja nt. realizacji Programu „Senior 65+” i „3+ Siedlecka Duża Rodzina”.
15:407.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/630/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.
15:408.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej w Siedlcach przy ulicy Młynarskiej 9E.
18:059.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Generała Józefa Bema 19.
18:1510.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/660/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady korzystania z toalet publicznych, pryszniców i przewijaka stanowiących infrastrukturę budynku przeznaczonego do obsługi kąpieliska i plaży nad Zalewem Muchawka na terenie Miasta Siedlce.
18:1611.Informacja z wykonania budżetu Miasta Siedlce za II kwartał 2023 r.
18:2912.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok.
18:3013.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta Siedlce.
18:3214.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
15.Przyjęcie protokołów LXXI i LXXII Sesji.
18:3316.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad