LXXI Sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska w Ostródzie
Czas publikacji: 30 sierpnia 2023
Długość nagrania: 02:38:59
Liczba odtworzeń: 282
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Powołanie Sekretarza obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2023-2030.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na rok 2023.
5.Zamknięcie obrad LXX sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad