LXIII Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 25 sierpnia 2023

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 28 sierpnia 2023
Długość nagrania: 01:39:04
Liczba odtworzeń: 453
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:021.Otwarcie sesji.
13:032.Ustalenie porządku obrad.
13:063.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
13:174.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
13:205.Interpelacje i zapytania radnych.
13:266.Wnioski i oświadczenia radnych.
14:027.Sprawozdania Państwowych Gospodarstw Wodnych – Wody Polskie z działań podejmowanych przez Nadzory Wodne w 2022 r.
14:108.Podjęcie uchwał w sprawie:
14:05a)zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim, a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie sfinansowania kosztów wynagrodzeń nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, przeprowadzających w roku szkolnym 2022/2023 (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) część ustną egzaminu maturalnego w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński;
14:07b)zmiany uchwały Nr IV/34/19 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie;
14:10c)zmiany uchwały nr LIV/339/22 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok.
14:169.Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia mieszkańców Krotoszyn „Dla Jasnej Strony Miasta” w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem stacji paliw i innych obiektów w rejonie ulic Konstytucji 3 Maja, Benickiej, Fabrycznej i Masłowskiego w Krotoszynie.
14:2710.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14:4011.Wolne głosy.
14:4012.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad