LXII Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 10 sierpnia 2023

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 10 sierpnia 2023
Długość nagrania: 01:21:25
Liczba odtworzeń: 376
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:031.Otwarcie sesji.
14:202.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:06a)zmiany uchwały nr LXI/388/23 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Krotoszyńskiego;
14:11b)emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
14:19c)zmiany uchwały nr LIV/339/22 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok.
14:203.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad