IV Sesja Rady Powiatu Świeckiego - 28 grudnia 2018

Rada Powiatu Świeckiego
Czas publikacji: 750 dni temu
Długość nagrania: 01:40:28
Liczba odtworzeń: 985
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:071.Otwarcie IV sesji i stwierdzenie quorum.
13:082.Przyjęcie porządku obrad.
13:093.Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
13:234.Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
13:305.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działań w okresie międzysesyjnym.
13:346.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2019-2029 i budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019:
a)przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2019-2029 oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b)przedstawienie projektu budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)przedstawienie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu i projektu WPF,
d)dyskusja,
14:18e)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2019-2029,
14:20f)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
14:26a)zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018,
14:29b)ustalenia wykazu wydatków niewygasających w roku 2018,
14:30c)wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu dla ustalenia kosztów podróży służbowej radnego.
14:349.Sprawy różne.
14:3410.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad