66. Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta - 2.08.2023

Rada Miasta Radzyń Podlaski
Czas publikacji: 8 sierpnia 2023
Długość nagrania: 00:12:39
Liczba odtworzeń: 487
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Sprawy organizacyjne:
a)stwierdzenie quorum.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)Druk Nr 347/LXVI/2023 - zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
b)Druk Nr 348/LXVI/2023 - zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
08:134.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad