LVII Sesja Rady w dniu 26 lipca 2023

Rada Miejska w Korfantowie
Czas publikacji: 27 lipca 2023
Długość nagrania: 01:00:17
Liczba odtworzeń: 179
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok;
b)w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Korfantów na lata 2024-2030.
c)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
6.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7.Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8.Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
15:069.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad