LXI Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 21 lipca 2023

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 21 lipca 2023
Długość nagrania: 00:17:10
Liczba odtworzeń: 228
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:101.Otwarcie sesji.
13:242.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:11a)zmiany uchwały nr LVII/361/23 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
13:18b)zmiany uchwały nr LIV/339/22 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok;
13:20c)zmiany uchwały nr LIV/338/22 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2023-2026;
13:23d)przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Powiatu Krotoszyńskiego.
13:243.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad