LXVI Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 20 czerwca 2023 (napisy wkrótce)

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 20 czerwca 2023
Długość nagrania: 01:00:04
Liczba odtworzeń: 452
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:061.Otwarcie obrad.
11:382.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Miasto Augustów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
11:453.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
11:584.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
12:045.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad