LV Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2023 r.

Rada Miejska w Miękini
Czas publikacji: 26 maja 2023
Długość nagrania: 01:45:05
Liczba odtworzeń: 337
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

08:001.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
08:032.Przyjęcie porządku dziennego obrad
08:033.Informacja Burmistrza na temat pracy między sesjami
4.Podjęcie Uchwał:
08:51a)Projekt nr 1 Uchwała LV/649/2023 z dnia 26.05.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Miękinia do Klastra energii i wodoru Miękini
08:53b)Projekt nr 2 Uchwała nr LV/650/23 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
08:54c)Projekt nr 3 Uchwała nr LV/651/23 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami oraz przepisów regulujących obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń i dodatkowego wyposażenia technicznego taksówek
08:55d)Projekt nr 4 Uchwała nr LV/652/23 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie cen maksymalnych za przewozy taksówkami
08:55e)Projekt nr 5 Uchwała Nr LV/653/23 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy „Brzozowa” w miejscowości Zakrzyce
08:56f)Projekt nr 6 Uchwała Nr LV/654/23 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy „Laurowa” w miejscowości Miękinia
09:02g)Projekt nr 7 Uchwała nr LV/ 655/23 z dnia 26 maja 2023 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wilkszyn-Miłoszyn” w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia
09:03h)Projekt nr 8 Uchwała nr LV/656/23 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ul. Wiśniowa / ul. Kościuszki” w miejscowości Lutynia w gminie Miękinia – części A i B
09:06i)Projekt nr 9 Uchwała nr LV/657/23/ z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
09:13j)Projekt nr 10 Uchwała Nr LV/658/23 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie ufundowania sztandarów dla Komendy Powiatowej Straży pożarnej w Środzie Śląskiej oraz dla Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Środzie Śląskiej
09:145.Informacje przewodniczącego
09:456.Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia radnych
09:457.Zakończenie obrad Sesji Rady Miejskiej
pokaż cały porządek obrad