LXIX Sesja Rady w dniu czwartek, 25 maja 2023

Starostwo Powiatowe w Strzelinie
Czas publikacji: 26 maja 2023
Długość nagrania: 04:19:44
Liczba odtworzeń: 447
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:131.Otwarcie obrad LXIX Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego.
15:152.Przedstawienie porządku obrad.
15:163.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
16:304.Cele i zadania realizowane przez instytucje działające na rzecz rolnictwa w Powiecie Strzelińskim oraz aktualna sytuacja w rolnictwie na terenie Powiatu Strzelińskiego:
a)Wystąpienie zaproszonych gości,
b)Pytania,
c)Dyskusja.
16:425.Ochrona środowiska na terenie powiatu – stan, działania, zagrożenia:
a)Wystąpienie Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska,
b)Pytania,
c)Dyskusja.
16:466.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego nr XXXVII/197/13 z 25 kwietnia 2013 r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzeliński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
17:077.Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Powiatu Strzelińskiego na 2023 rok Nr LXIV/284/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.
17:128.Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Strzelińskiego Uchwała Nr LXIV/283/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.
19:099.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Strzelińskiego.
19:1510.Sprawozdanie Starosty Strzelińskiego z jego pracy, z wykonania uchwał Rady Powiatu Strzelińskiego i działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
19:1911.Informacja (ustna) Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Strzelińskiego z prac Komisji między sesjami.
19:2312.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
19:2313.Interpelacje i zapytania radnych.
19:3014.Informacje, wnioski i oświadczenia radnych.
19:3015.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad