Nagranie z LVIII Sesji Rady Gminy Długołęka - 18 maja 2023 r.

Rada Gminy Długołęka
Czas publikacji: 2 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 03:51:41
Liczba odtworzeń: 31
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:291.Otwarcie LVIII Sesji Rady Gminy Długołęka i ustalenie porządku obrad.
09:292. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy Długołęka – 16 marca 2023 r.
09:303. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Gminy Długołęka – 20 kwietnia 2023 r.
10:074. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10:075. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem wykonania uchwał Rady.
10:106. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka na lata 2023-2040.
10:147. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Długołęka na rok 2023.
10:178. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej sieci tras rowerowych w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady”.
10:189. Uchwała w sprawie lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Długołęka.
10:3410. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce.
10:4311. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Dobroszów - MPZP DOBROSZÓW II.
10:5112. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Januszkowice - MPZP JANUSZKOWICE IV.
10:5713. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Długołęka – MPZP DŁUGOŁĘKA XIX.
12:2314. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Mirków - MPZP MIRKÓW X.
12:3215. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/751/06 Rady Gminy Długołęka z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
12:4016. Wystąpienia sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich.
12:5517. Wolne wnioski i informacje.
12:5518. Zakończenie LVIII Sesji Rady Gminy Długołęka.
pokaż cały porządek obrad