LXXI Sesja Rady w dniu czwartek, 25 maja 2023

Rada Miejska w Radoszycach
Czas publikacji: 26 maja 2023
Długość nagrania: 01:11:42
Liczba odtworzeń: 277
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:081.Otwarcie posiedzenia
14:122. Stwierdzenie kworum
14:193. Przyjęcie porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Radoszycach
14:354. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2023-2034
14:365. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na 2023 rok
14:396. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/313/2023 z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego
14:477. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Radoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022
14:538. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radoszyce
15:199. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Radoszyce za 2022 rok
15:1910. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Radoszycach
pokaż cały porządek obrad