LIV Sesja Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 25 maja 2023

Rada Miejska w Tucznie
Czas publikacji: 26 maja 2023
Długość nagrania: 02:36:00
Liczba odtworzeń: 479
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:031.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
15:102.Przedstawienie porządku obrad.
15:113.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej w Tucznie.
15:374.Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
16:115.Podjęcie Uchwały Nr LIV/423/2023 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 r.
16:126.Podjęcie Uchwały Nr LIV/424/2023 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2023 - 2035.
16:317.Podjęcie Uchwały Nr LIV/425/2023 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Tuczno do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
16:328.Podjęcie Uchwały Nr LIV/425/2023 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Tuczno do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
16:329.Podjęcie Uchwały Nr LIV/425/2023 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów ocen wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
17:3510.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
17:3611.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17:3612.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w Tucznie.
17:3613.Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Tucznie.
pokaż cały porządek obrad