LII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego w dniu piątek, 19 maja 2023

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Czas publikacji: 8 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 06:03:38
Liczba odtworzeń: 200
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
13:193. Przedstawienie porządku obrad.
13:194. Przyjęcie protokołu z LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.
14:435. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu.
15:556. Debata nad raportem o stanie Powiatu.
16:017. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
16:338. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego za 2022 rok.
16:539. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
17:0010. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.
17:1811. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2023 rok.
17:3412. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie oraz z efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie żyrardowskim za 2022 rok.
17:3913. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok”.
17:4514. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
17:5815. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
18:0216. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie.
18:0217. Informacja o pracy Zarządu.
19:0218. Sprawy różne.
19:0219. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad