63. Sesja Rady Miasta Radzyń Podlaski - 16.05.2023

Rada Miasta Radzyń Podlaski
Czas publikacji: 17 maja 2023
Długość nagrania: 02:19:37
Liczba odtworzeń: 627
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Sprawy organizacyjne;
a)stwierdzenie quorum;
b)ustalenie porządku obrad;
c)przyjęcie Protokołów : Protokół Nr LVI/2023 z Sesji Rady Miasta z dnia 26 stycznia 2023 roku, Protokół Nr LVII/2023 z Sesji Rady Miasta z dnia 21 lutego 2023 roku, Protokół Nr LVIII/2023 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 2 marca 2023 roku, Protokół Nr LIX/2023 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 16 marca 2023 roku, Protokół Nr LX/2023 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 30 marca 2023 roku, Protokół Nr LXI/2023 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 21 kwietnia 2023 roku oraz Protokół Nr LXII/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku.
3.Funkcjonowanie sportu w mieście, wyróżnienia dla zawodników i trenerów.
4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i wykonywania uchwał Rady Miasta.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
6.Informacja o rozliczeniu dotacji udzielanych w 2022 roku klubom sportowym i innym organizacjom.
7.Sprawozdanie z pracy Zakładu Gospodarki Lokalowej.
8.Sprawozdanie finansowe PEC za 2022 rok.
9.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)Druk Nr 336/LXIII/2023 - w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu.
b)Druk Nr 337/LXIII/2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
c)Druk Nr 338/LXIII/2023 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10.Wolne wnioski i informacje.
11:2011.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad