Sesja Rady Miejskiej w dniu środa, 26 kwietnia 2023

Rada Miejska w Ostrowie Wielkopolskim
Czas publikacji: 9 maja 2023
Długość nagrania: 07:05:51
Liczba odtworzeń: 411
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:07IOtwarcie
09:36IIPrzyjęcie porządku obrad.
09:37IIIPrzyjęcie protokołu z LIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
10:32IVProjekt rewitalizacji kwatery wojennej Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
10:33VOświadczenie Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.
10:39VISprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjny.
10:39VIISprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2022.
10:40VIIISprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2022 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
10:51IXOcena zasobów pomocy społecznej za rok 2022.
12:00XInterpelacje i zapytania radnych.
XIPodjęcie uchwał w sprawie:
12:551.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2023 -2045,
12:582.zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
12:583.przyjęcia aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego",
13:004.powołania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,
13:035.zmiany Uchwały Nr LIII/574/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
13:046.przekształcenia Przedszkola nr 16 Koszałek - Opałek przy ul. Partyzanckiej 15b w Ostrowie Wielkopolskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej przy ul. Partyzanckiej 15 w Ostrowie Wielkopolskim,
13:057.przekształcenia Przedszkola nr 13 Sindbad przy ul. Krotoszyńskiej 171 w Ostrowie Wielkopolskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Józefa Bema przy ul. Bema 30 w Ostrowie Wielkopolskim,
13:068.przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,
13:259.wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę CASINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
13:2610.wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe Spółka Akcyjna,
13:2711.wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę Medella Spółka Akcyjna.
15:1112.ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego polegających na przygotowaniu i wdrożeniu na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego programu dopłat dla mieszkańców korzystających z ciepła systemowego.
15:56XIIOdpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16:10XIIIWolne wnioski i informacje.
16:10XIVZakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad