Sesja Rady w dniu środa, 26 kwietnia 2023

Rada Miasta Racibórz
Czas publikacji: 26 kwietnia 2023
Długość nagrania: 04:55:20
Liczba odtworzeń: 200
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, głosowanie ewentualnych zmian.
2.Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miasta Racibórz.
17:133.Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa na terenie miasta Racibórz.
17:304.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Racibórz.
17:375.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej w celu wspólnej realizacji Projektu pt. "Odnawialne źródła energii na terenie gmin partnerskich: Gminy Kuźnia Raciborska, Gminy Rudnik, Gminy Pietrowice Wielkie oraz Gminy Krzanowice" współfinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
17:396.Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok.
18:127.Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
18:148.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu (WTZ).
18:169.Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
18:1810.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/595/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz z późniejszymi zmianami.
18:2011.Uchwała w sprawie stypendiów sportowych.
18:2812.Uchwała w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy Serce Starego Raciborza".
18:3013.Uchwała w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.
18:3214.Uchwała w sprawie petycji z dnia 26 marca 2023 roku.
18:3415.Uchwała w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Mszana o zniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu dodatku gazowego na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
18:3516.Uchwała w sprawie petycji z dnia 20 lutego 2023 roku.
18:5617.Sprawozdanie Prezydenta o pracach realizowanych w okresie międzysesyjnym.
19:5618.Wolne wnioski i informacje.
19:5819.Uchwała w sprawie poparcia apelu Stowarzyszeń zrzeszających seniorów z Raciborza o utrzymanie II Oddziału PKO BP S.A. w Raciborzu.
19:5820.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad