Sesja Rady w dniu środa, 12 kwietnia 2023

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 13 kwietnia 2023
Długość nagrania: 01:19:18
Liczba odtworzeń: 842
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:081.Otwarcie sesji.
15:092.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:103.Interpelacje i zapytania.
15:134.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:145.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:206.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Perzów na lata 2023 – 2028.
15:257.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2023 – 2039.
15:368.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok.
16:229.Wolne głosy i wnioski.
16:2210.Zakończenie XLIX Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad