LVII Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 31 marca 2023

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 4 kwietnia 2023
Długość nagrania: 01:41:14
Liczba odtworzeń: 336
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:031.Otwarcie sesji.
13:052.Ustalenie porządku obrad.
13:063.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:184.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
13:235.Interpelacje i zapytania radnych.
13:296.Wnioski i oświadczenia radnych.
13:397.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie.
13:478.Informacja z działalności Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w 2022 roku.
13:569.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:49a)określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
13:54b)zmiany uchwały nr LIV/339/22 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok;
13:56c)zmiany uchwały nr LIV/338/22 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2023-2026.
14:0310.Rozpatrzenie skargi w sprawie nieczynnej apteki, która powinna pełnić dyżur w porze nocnej.
14:0711.Rozpatrzenie petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności o transplantacji.
14:3312.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14:4013.Wolne głosy.
14:4014.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad