60. Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Radzyń Podlaski - 30.03.2023

Rada Miasta Radzyń Podlaski
Czas publikacji: 3 kwietnia 2023
Długość nagrania: 00:04:34
Liczba odtworzeń: 489
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Sprawy organizacyjne:
a)stwierdzenie quorum.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)Druk Nr 330/LX/2023 - w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Mieście Radzyń Podlaski.
b)Druk Nr 331/LX/2023 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radzyń Podlaski w 2023 roku.
c)Druk Nr 332/LX/2023 - w sparwie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
d)Druk Nr 333/LX/2023 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
08:194.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad