Sesja Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 stycznia 2020r

Rada Miejska w Lipsku
Czas publikacji: 244 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 02:20:27
Liczba odtworzeń: 1419
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie obrad sesji.
10:052.Stwierdzenie kworum.
10:063.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z Nr XVIII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16.12.2019r.
10:075.Przyjęcie protokołu z Nr XIX/2019 Sesji Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30.12.2019r.
10:296.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat swojej działalności w okresie od 17 grudnia 2019r. do 27 stycznia 2020r.
10:307.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat złożonych interpelacji i zapytań w okresie od 17 grudnia 2019r. do 27 stycznia 2020r.
10:338.Zapoznanie z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Miejską w Lipsku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026
9.Podjęcie uchwał:
10:35a)Uchwała Nr XX/109/2020 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu sesji Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 rok
10:35b)Uchwała Nr XX/110/2020 w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 rok
10:36c)Uchwała Nr XX/111/2020 w sprawie Ramowego Planu Pracy Komisji Gospodarczej, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 rok
10:37d)Uchwała Nr XX/112/2020 w sprawie Ramowego Planu Pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 rok
10:40e)Uchwała Nr XX/113/2020 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w mieście i gminie Lipsko
10:42f)Uchwała Nr XX/114/2020 w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026
10:45g)Uchwała Nr XX/115/2020 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019r.
10.Wnioski i zapytania sołtysów.
11.Wolne wnioski.
12.Sprawy różne.
12:1813.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad