LXIII Sesja Rady w dniu 17 marca 2023 r.

Rada Gminy Wiązowna
Czas publikacji: 17 marca 2023
Długość nagrania: 00:32:34
Liczba odtworzeń: 380
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad.
2.Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna zmieniający Uchwałę Nr 144.LVIII.2022 Rady Gminy Wiązowna z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2023 rok, z późn. zm.;
2)projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmian w Uchwale Nr 143.LVIII.2022 Rady Gminy Wiązowna z dnia 13.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2023-2034;
3)projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie ustanowienia pomnika - miejsca pamięci.
3.Aktualne informacje.
16:524.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad