LIX Sesja Rady Miejskiej w dniu 16 marca 2023

Rada Gminy Izbica
Czas publikacji: 13 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:36:56
Liczba odtworzeń: 124
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Miejskiej w Izbicy.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Tarnogórze.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu dla potrzeb ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.
8.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Izbica na 2024 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
11.Dyskusja i wolne wnioski.
12.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad