Sesja Rady w dniu 27 lutego 2023

Rada Gminy Nowiny
Czas publikacji: 13 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 00:44:51
Liczba odtworzeń: 53
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:061.Otwarcie obrad sesji
15:082.Stwierdzenie kworum
15:083.Przedstawienie porządku obrad sesji
15:084.Przyjęcie protokołu z LVII sesji
15:185.Sprawozdanie z działalności Wójta
15:196.Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych
15:197.Informacja z realizacji Programu Karta Seniora Gminy Nowiny za rok 2022
15:298.Podjęcie uchwał:
15:211)Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nowiny na 2023 rok
15:222)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-LVI/645/22 Rady Gminy Nowiny z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowiny na lata 2023-2032
15:233)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-LVI/650/22 Rady Gminy Nowiny z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Nowiny na rok 2023
15:274)Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Nowiny
15:285)Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Nowiny oraz na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach
15:296)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku
15:559.Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
15:5510.Zakończenie obrad sesji
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Nowiny - najnowsze transmisje z obrad

13 dni 7 godzin temu 53
45 dni 7 godzin temu 58
154 dni 6 godzin temu 181
185 dni 5 godzin temu 239
203 dni 8 godzin temu 257
248 dni 4 godziny temu 305
289 dni 9 godzin temu 330
318 dni 5 godzin temu 355
342 dni 9 godzin temu 437
Pokaż wszystkie transmisje