[KADENCJA 2018-2023] LXV Sesja Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, 16 marca 2023

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
Czas publikacji: 16 marca 2023
Długość nagrania: 02:02:55
Liczba odtworzeń: 474
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
3. (Druk Nr 638) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
16:564. (Druk Nr 639) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
16:575. (Druk Nr 640) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego.
16:596. (Druk Nr 627) Projekt uchwały przystąpienia Gminy Ożarów Mazowiecki do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023.
17:017. (Druk Nr 628) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ożarów Mazowiecki do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
17:038. (Druk Nr 629) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Ożarowska Karta Mieszkańca”.
17:079. (Druk Nr 630) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulic Zamoyskiego, Pallotyńskiej i Kubusia Puchatka.
17:1010.(Druk Nr 642) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Umiastowie
17:3811. (Druk Nr 641) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2023 - 2027".
18:5812. (Druk Nr 632) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad sprzedaży lokali w budynku przy ul. Kasztanowej 14 w Józefowie.
19:0113. (Druk Nr 633) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad sprzedaży lokali w budynku przy ul. Mickiewicza 30 w Ożarowie Mazowieckim.
19:0514. (Druk Nr 634) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad sprzedaży lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 167 E w Ożarowie Mazowieckim.
19:0715. (Druk Nr 635) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad sprzedaży lokali w budynku przy ul. Umiastowskiej 68 A w Umiastowie.
19:0916. (Druk Nr 636) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad sprzedaży lokali w budynku przy ul. Witosa 34 w Ożarowie Mazowieckim.
19:1217. (Druk Nr 637) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad sprzedaży lokali w budynku przy ul. Rokickiej 5 A w Wolicy.
19:1218. Interpelacje i zapytania radnych.
19:1319. Wolne wnioski.
19:1420. Informacja z pracy Burmistrza.
19:1621. Sprawy organizacyjne.
19:1622. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad