LVII Sesja Rady Miasta Luboń w dniu czwartek, 16 marca 2023

Rada Miasta Luboń
Czas publikacji: 13 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 02:05:00
Liczba odtworzeń: 86
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

17:101.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
17:102.Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
17:133.3. Analiza sprawozdań z działalności Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu: a. Sprawozdanie z działalności Policji za rok 2022. b. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2022. c. Sprawozdanie z działalności OSP w Luboniu za rok 2022.
17:144.4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2022 rok.
17:145.5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu za 2022 rok.
17:276.6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kocie Doły”.
17:457.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Luboń Centrum - Nowe Ogrody".
17:508.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrociepłownia ul. Źródlana”.
18:019.9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie Miasta Luboń, polegających na budowie urządzeń do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania.
18:0310.10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Luboń Programu „Lubońska Karta dla Osób z Niepełnosprawnościami”.
18:0611.11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
18:1012.12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń na rok 2023".
18:2113.13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia ustanowienia Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego patronem Miasta Luboń.
18:4114.14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Luboniu na okres dziesięciu lat.
18:5515.15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 rok.
18:5916.16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2023-2041.
18:5917.17. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
19:0518.18. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
19:0619.19. Wolne głosy i wnioski.
19:0720.20. Przyjęcie protokołu sesji nr LVI/2023, z dnia 23 lutego 2023r.
19:0721.21. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad