LII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 16 marzec 2023

Rada Powiatu Ostrowskiego
Czas publikacji: 16 marca 2023
Długość nagrania: 00:12:45
Liczba odtworzeń: 495
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
15:053. Przyjęcie Protokołu nr LI/2023 z sesji odbytej w dniu 24 lutego 2023 roku.
15:054. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
15:055. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Ostrowskiego i Starosty w okresie międzysesyjnym.
15:066. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości do jej rozpatrzenia.
15:077. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2023 roku.
15:088. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach kolejnej umowy najmu części nieruchomości i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
15:089. Interpelacje i zapytania radnych.
15:1210. Wolne głosy i wnioski.
15:1211. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad