XLV Sesja Rady w dniu czwartek, 16 marca 2023

Rada Gminy Warta Bolesławiecka
Czas publikacji: 16 marca 2023
Długość nagrania: 02:55:24
Liczba odtworzeń: 441
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
2.Wnioski do porządku obrad
3.Podjęcie uchwał:
a)uchwała w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w gminie Warta Bolesławiecka na lata 2023-2025
b)uchwała w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Warta Bolesławiecka
c)uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Warta Bolesławiecka
d)uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2023 rok
e)uchwała udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Tomaszowie Bolesławieckim na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
f)uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warta Bolesławiecka
g)uchwała w sprawie zmiany regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom
h)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. Nr 304/100, cz.dz. nr 304/247 i cz.dz. nr 304/6 obręb Iwiny);
i)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/6 i cz.dz. nr 304/12 obręb Iwiny)
j)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/6 obręb Iwiny)
k)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/6 obręb Iwiny)
l)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/30 i cz.dz. nr 304/12 obręb Iwiny)
m)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 204/13 obręb Iwiny)
n)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 220/22 obręb Iwiny)
o)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 285/2 obręb Iwiny)
p)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/279 obręb Iwiny)
r)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. Nr 304/20 obręb Iwiny)
s)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. Nr 304/32 obręb Iwiny)
t)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Warta Bolesławiecka, własność Skarbu Państwa (dz. Nr 831/1 obręb Raciborowice Górne)
u)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/12 i dz. Nr 304/49 obręb Iwiny)
w)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/279 obręb Iwiny)
4.Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami
13:275.Wolne wnioski i sprawy różne
pokaż cały porządek obrad