LXIII Sesja Rady Miejskiej w Iławie z dnia 03 marca 2023

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 6 marca 2023
Długość nagrania: 00:13:03
Liczba odtworzeń: 514
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:151.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
15:202. Ustalenie porządku obrad.
15:223. Podjęcie uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023-2033 (ref. Skarbnik Miasta).
15:244. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok (ref. Skarbnik Miasta).
15:275.Podjęcie uchwały ws. upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy
15:276. Zamknięcie obrad LXIII Sesji.
pokaż cały porządek obrad