LV Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 3 marca 2023 r.

Rada Gminy Lubicz
Czas publikacji: 3 marca 2023
Długość nagrania: 00:19:43
Liczba odtworzeń: 783
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji Rady Gminy:
a) stwierdzenie quorum
b) odczytanie porządku obrad
c) zgłaszanie spraw do porządku.
2. Podjęcie uchwał:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2023 r.
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
3. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad