LXII Sesja Rady w dniu poniedziałek, 27 lutego 2023

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 28 lutego 2023
Długość nagrania: 03:04:26
Liczba odtworzeń: 477
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
14:172. Ustalenie porządku obrad.
14:183. Przyjęcie protokołu z LXI Sesji.
14:184. Informacja o planowanych wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych w 2023 roku (ref. Dyrektor ICK, ICSTiR, MBP, Kierownik KS).
14:195. Przygotowanie miasta do perspektywy finansowej Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (ref. Burmistrz Miasta Iławy).
14:206. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława (ref. Dyrektor ICUW).
14:227. Podjęcie uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023-2033 (ref. Skarbnik Miasta).
8. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok (ref. Skarbnik Miasta).
16:179. Podjęcie uchwały ws. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2023 (ref. Kierownik i Inspektor UMK).
16:2010. Podjęcie uchwały ws. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2023 (ref. Kierownik i Inspektor UMK).
16:2311.Podjęcie uchwały ws. przyjęcia oświadczenia – stanowiska Rady Miejskiej w Iławie dotyczącego przebiegu drogi ekspresowej S5 na odcinku Wirwajdy – Nowe Marzy (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie).
12. Podjęcie uchwały ws. przekazania wniosku Komisji Skarg Wniosków i Petycji do rozpatrzenia (ref. Burmistrz Miasta Iławy).
16:2413. Podjęcie uchwały ws. upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie).
16:2714.Podjęcie uchwały ws. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława.( ref. Dyrektor ICUW).
16:2715. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Iławy.
16:2816. Wnioski mieszkańców Iławy.
17:0517. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
17:0718. Komunikaty i oświadczenia.
17:0819. Zamknięcie obrad LXII Sesji.
pokaż cały porządek obrad